anime manga boy

Formato Feed Formato Thumbnail
law and corazon
Cʀᴏᴡʟᴇʏ Eᴜsғᴏʀᴅ
Sᴜsᴀʙɪ
Sᴇɴʙᴏɴᴢᴀᴋᴜʀᴀ
Uʀᴏ
I'ʟʟ ᴛᴇᴀʀ ʏᴏᴜ ᴜᴘ ɪɴ ᴛᴡᴏ!
Mɪɴᴀᴛsᴜᴋɪ
》┋A fool's devotion┋《
Hᴀᴘᴘʏ Bɪʀᴛʜᴅᴀʏ, Aɪᴢᴇɴ Sᴏsᴜᴋᴇ! #2
Tʜɪs ɪs ʜᴏᴡ ɪᴛ's ɢᴏɴɴᴀ ᴇɴᴅ.
》┋I don't wanna wait...┋《
Hᴀᴘᴘʏ Bɪʀᴛʜᴅᴀʏ, Sᴇɴʙᴏɴᴢᴀᴋᴜʀᴀ! #2
 
 

En primer plano

Miteinander reden

creado por: Rehauge02

¡Pon tu Blingee aquí!