manga

Formato Feed Formato Thumbnail
„I'ᴍ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ ʏᴏᴜ ᴅᴇsᴘɪsᴇ. Bᴜᴛ ᴛʜᴀᴛ's ᴏᴋ.”
„Aʟᴜᴄᴀʀᴅ”
_ღ_Blooms from within_ღ_
„Aʟᴜᴄᴀʀᴅ”
„Lᴏᴠᴇ.”
„Aᴅʀɪᴀɴ Cʀᴇᴠᴀɴ”
one piece
„Iᴢᴜʀᴜ Kᴀᴍᴜᴋᴜʀᴀ”
`·Smiling Manga Girl·´
„Aʟᴡᴀʏs ꜰᴏʟʟᴏᴡ ʏᴏᴜʀ ʜᴇᴀʀᴛ.”
„Aᴇʀɪᴛʜ Gᴀɪɴsʙᴏʀᴏᴜɢʜ:Nᴏᴀᴘᴛᴇ Bᴜɴᴀ!”
...Happy Anniversary...