gold

Formato Feed Formato Thumbnail
Orion Carloto <3
Wʜᴀᴛ ᴀ sɪɢʜᴛ ғᴏʀ ᴛʜᴇ sᴏʀᴇ ᴇʏᴇs...
Hᴀᴘᴘʏ Bɪʀᴛʜᴅᴀʏ, Fʀᴀɴᴋᴇɴsᴛᴇɪɴ!
...∂αη¢є тнє ηιgнт αωαу ιη тнє мσσηℓιgнт...
I'ᴍ ɴᴇᴠᴇʀ ʟᴏᴏᴋɪɴɢ ʙᴀᴄᴋ, I ᴀᴛᴛᴀᴄᴋ!
Hᴀᴘᴘʏ 11ᴛʜ ᴍᴏɴᴛʜ Aɴɴɪᴠᴇʀsᴀʀʏ, Mɪɴᴀᴅᴏʀᴀ!
Wᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ Bʟɪɴɢᴇᴇ, Hᴜɢᴜᴇ!
Mʏ Oғғɪᴄɪᴀʟ Aᴄᴄᴏᴜɴᴛ.
Guardian of the pharaoh/Guardián del faraón
Trostpreis 7. Wettbewerb Gruppe "Harmonie der Farben"
Siegerpokal Gruppe "Harmonie der Farben"  7. Wettbewerb 2020
》┋For Eternity┋《